Investeringsstøpeprosess

Investeringsstøpeprosess

Investeringsstøpeprosessen utføres i strengt samsvar med standard operasjonsprosedyre (SOP). Hovedprosessen som følger:


1 Muggutvikling

Teknisk avdeling utvikler formen, og kvalitetsavdelingen sjekker dimensjonen før bruk.

 spare parts cast


Voks mønster

Lag voksmønster med automatisk voksinjeksjonsmaskin. Det nye utstyret er effektivt og sparer arbeidskraft. En arbeider kan betjene fire stasjoner samtidig.

 foundry casting


Skallforberedelse

Den automatiske skallfremstillingslinjen i støpeverkstedet har nådd det ledende nivået i bransjen. Bare noen få arbeidere i fire produksjonslinjer kan fullføre arbeidet med belegg, tørking, avvoksing og skjellbrenning. Og mekaniske armer er installert for belegningsprosessen, noe som i stor grad reduserer driftsintensiteten til  arbeidere

 casting parts


Helling av metall

Vi har 6 sett med 250KG og 4 sett med 500KG middels frekvens induksjonsovn.

 spare parts cast


5 Kulesprengning

Det er 1 sentral sprengningsmaskin  og 11 store sprengningsmaskiner i rent verksted,for å fjerne rester av sand og oksidbelegg på støpeoverflaten.

 foundry casting


Varmebehandling

Verkstedet er fullt utstyrt med 8 varmebehandlingsovner, 3 herdeovner, det kan gjøre normalisert, gløding, herding, temperering og annet.

 casting parts


Undersøkelse

Deteksjonsinstrumenter som spektrometer, metallografisk mikroskop, universell testmaskin, Rockwell hardhetstester, Brinell hardhetstester, slagtestmaskin, CMM, magnetisk pulverfeildetektor, etc., som kan møte kundenes krav til intern feildeteksjon UT,RT,MT,PT produkter.

spare parts cast foundry casting


Få den siste prisen? Vi svarer så snart som mulig (innen 12 timer)

Personvernregler